Contributie

Recent nieuws

Meedoenregeling

Zwieps doet mee met de meedoenregeling in de gemeente Lingewaard. Zo kan iedereen deelnemen!

Lid worden?

Voordat je lig word mag je 2 keer meedraaien met een training. Intresse? Kijk dan verder op de lidmaaschaps pagina!

Contributie

De contributie (automatische incasso) is voor het seizoen 2019 – 2020 als volgt vastgesteld:

Aantal lesuren
per week*
(minimaal 1 uur)

Basis
contributie
(per seizoen)

Variabele
contributie
(per seizoen)

Variabele
contributie
(per maand)

Totale
contributie
(Per seizoen)

1,0 uur €    31,50 €    94,50 (€   9,45) €  126,00
1,5 uur €    31,50 €  140,44 (€ 14,04) €  171,95
2,0 uur €    31,50 €  186,38 (€ 18,64) €  217,88
2,5 uur €    31,50 €  231,79 (€ 23,18) €  263,29
3,0 uur €    31,50 €  277,20 (€ 27,72) €  308,70
3,5 uur €    31,50 €  321,83 (€ 32,18) €  353,33
4,0 uur €    31,50 €  367,50 (€ 36,75) €  399,00
4,5 uur €    31,50 €  412,13 (€ 41,41)  €  443,63
5,0 uur €    31,50 €  456,75 (€ 45,68) €  488,25
5,5 uur €    31,50 €  501,38 (€ 50,14) €  532,88
6,0 uur €    31,50 €  546,00 (€ 54,60) €  577,50

Voorbeeld: 
Je sport 1 uur in de week en je begint op 1 november.

De totale contributie voor dit seizoen is dan € 31,50 basis + 8 maanden x € 9,45 = € 107.10

 

*Voor de kleutergym groep op zaterdagochtend in Bemmel wordt 1 uur contributie berekend in verband met de kleinere groepen.

Betaling

Ons IBAN nummer bij de Rabobank is NL59 RABO 0128762128 ten name van Zwieps. 

De contributie wordt geïnd d.m.v. automatische incasso. Deze incasso zal in vijf perioden worden afgeschreven, waarbij de basiscontributie bij de eerste incasso wordt meegenomen.

Indien er niet via automatische incasso kan worden betaald zal er € 5,00 extra aan administratiekosten worden berekend.