Lidmaatschap

Meedoenregeling

Zwieps doet mee met de meedoenregeling in de gemeente Lingewaard. Zo kan iedereen deelnemen!

Lid worden?

Voordat je lig word mag je 2 keer meedraaien met een training. Intresse? Kijk dan verder op de lidmaaschaps pagina!

Ledenadministratie

Proeflessen, inschrijvingen, mutaties en opzeggingen

E-mail: ledenadministratie@zwieps.nl

 

Formulieren

Inschrijvingen

Natuurlijk word je niet zomaar lid van een vereniging. Bij Zwieps mag je twee keer gratis meedoen. Als je daarna nog even enthousiast bent en besluit ook lid te willen worden, dan kun je aan de trainster een inschrijfformulier vragen. Op dit inschrijfformulier staan tevens de voorwaarden, die aan het lidmaatschap verbonden zijn. Het ingevulde inschrijfformulier kun je ook weer afgeven aan de trainster, maar ook in de brievenbus van de ledenadministratie.

Het seizoen

Het seizoen start de maandag één week na de zomervakantie van de basisscholen en eindigt de zaterdag één week voor zomervakantie van de basisscholen. Tijdens de basisschoolvakanties en op feestdagen vinden er geen lessen / trainingen plaats. (zie agenda)

Voor langdurige blessures is het volgende van toepassing

Indien een lid na schriftelijke melding bij het secretariaat kenbaar maakt dat zij/hij geblesseerd is geraakt, zal bij een periode van langer dan twee maanden restitutie van de contributie plaatsvinden. (bondscontributie dient wel betaald te worden) Deze restitutie zal worden verrekend met de eerstvolgende betaling van de contributie. In alle andere voorkomende situaties beslist het bestuur.

Opzeggen

Wij hanteeren een opzeg periode van 2 maanden.
Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren ter attentie van de ledenadministratie. Er dient voor de 1e van de maand opgezegd te zijn. Als we niets van je horen gaan we er vanuit dat we je in het nieuwe seizoen weer mogen begroeten op de les / training. Voor het opzeggen is een formulier verkrijgbaar bij de trainster of te downloaden van onze website.

** Beëindiging van het Selectie Turnen kan alleen aan het einde van het seizoen.

 

Klik hier voor de contributie