Lidmaatschap

Meedoenregeling

Zwieps doet mee met de meedoenregeling in de gemeente Lingewaard. Zo kan iedereen deelnemen!

Lid worden?

Voordat je lid wordt mag je 2 keer meedraaien met een training. Interesse? Kijk dan verder op de lidmaatschap pagina!

Ledenadministratie

Proeflessen, inschrijvingen, mutaties en opzeggingen

E-mail: ledenadministratie@zwieps.nl

Formulieren

Inschrijvingen en aanmelden proefles

Natuurlijk word je niet zomaar lid van een vereniging. Bij Zwieps mag je twee keer gratis meedoen. Vul het inschrijfformulier volledig in. De ledenadministratie neemt vervolgens contact op om de proeflessen in te plannen. Is uw kind na de proeflessen enthousiast neem dan contact op met de ledenadministratie om de inschrijving definitief te maken. Pas wanneer de inschrijving definitief is wordt er contributie afgeschreven. Op dit inschrijfformulier staan tevens de voorwaarden, die aan het lidmaatschap verbonden zijn.

Het seizoen

Het seizoen start de maandag één week na de zomervakantie van de basisscholen en eindigt de zaterdag één week voor zomervakantie van de basisscholen. Tijdens de basisschoolvakanties en op feestdagen vinden er geen lessen / trainingen plaats. (zie agenda)

Voor langdurige blessures is het volgende van toepassing

Indien een lid na schriftelijke melding bij het secretariaat kenbaar maakt dat zij/hij geblesseerd is geraakt, zal bij een periode van langer dan twee maanden restitutie van de contributie plaatsvinden. (bondscontributie dient wel betaald te worden) Deze restitutie zal worden verrekend met de eerstvolgende betaling van de contributie. In alle andere voorkomende situaties beslist het bestuur.

Opzeggen

Wij hanteren een opzeg periode van 2 maanden.
Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren ter attentie van de ledenadministratie. Er dient voor de 1e van de maand opgezegd te zijn. Als we niets van je horen gaan we er vanuit dat we je in het nieuwe seizoen weer mogen begroeten bij de les / training. Voor het opzeggen kunt u een mail sturen naar de ledenadministratie. Geef aan hoe uw kind heet en om welke les(sen) (dag en tijdstip) het gaat.

 

Klik hier voor de contributie