Pestprotocol

Meedoenregeling

Zwieps doet mee met de meedoenregeling in de gemeente Lingewaard. Zo kan iedereen deelnemen!

Lid worden?

Voordat je lid wordt mag je 2 keer meedraaien met een training. Interesse? Kijk dan verder op de lidmaatschap pagina!

Pestprotocol

Als sportvereniging voor jeugd heeft GTV Zwieps ook te maken met alle facetten van de opvoeding en het opgroeien van jeugd in het algemeen. Ook pesten kan gebeuren binnen de vereniging. Het gebeurt niet vaak maar vanwege de grote impact van pesten voor betrokkenen willen we als GTV Zwieps een duidelijke lijn uitzetten om op gelijke manier om te gaan met pesterijen.

Wat verstaan we onder Pesten?

  • Schelden of schreeuwen
  • Bedreigen
  • Aan elkaar zitten / vechten
  • Ongewenste bijnamen gebruiken
  • Buitensluiten / isoleren
  • Aan elkaars spullen zitten
  • Iemand uitlachen
  • Reageren op iemands uiterlijk/discrimineren
  • Klikken

Hoe gaan we om met pesten?
Melding van pesterijen kunnen komen van leid(st)ers, trainers, ouders, of de jeugdleden zelf. De melding wordt gecommuniceerd aan betrokken leid(st)er en bestuur. Informatie wordt verzameld bij alle betrokkenen leid(st)ers/ ouders cq. verzorgers en andere betrokkenen. In alle gevallen kan er ook overlegd worden met vertrouwens contact persoon binnen onze vereniging (contact gegevens staan op de website van Zwieps).
In overleg met het betreffende jeugdlid, ouders en leid(st)er worden de maatregelen vastgesteld die genomen gaan worden. Bij herhaling doorlopen we enkele stappen en maatregelen die in sterkte toenemen. De resultaten van de genomen maatregelen worden teruggekoppeld aan en geëvalueerd met jeugdlid, ouders, leid(st)er en bestuur. Tussen de volgende opeenvolgende stappen wordt minimaal een termijn van 1 week aangehouden:

1 – Het aanspreken van de betreffende lid/leden op hun gedrag. Leid(st)ers en hulpen worden gevraagd extra toezicht te houden en melding te maken van pesterijen.

2 – De betreffende jeugdleden worden persoonlijk aangesproken. Er wordt melding gemaakt bij hun ouders/verzorgers van hun aanwezigheid bij pesterijen. Ouders/verzorgers worden ingelicht over de omstandigheden en de aanwezigheid van dit pestprotocol. In de gesprekken met jeugdleden en ouders/verzorgers worden de vervolgstappen van dit protocol besproken en de gevolgen kenbaar gemaakt.

3 – De jeugdleden worden voor 1 week geschorst. Dit betekent dat tijdens alle trainingen en eventuele andere evenementen cq. wedstrijden hun aanwezigheid niet op prijs wordt gesteld. Daarnaast wordt hun te kennen gegeven dat het lidmaatschap van de vereniging in het geding is. In de betreffende week wordt hun de toegang tot de sporthal ontzegd. De ouders worden op de hoogte gebracht van de situatie en medegedeeld dat het lidmaatschap van de vereniging op het spel staat.

4 – Het betreffende jeugdlid en ouders/verzorgers worden vervolgens per aangetekende brief op de hoogte gebracht van het feit, dat hij/zij geroyeerd is als lid van de GTV Zwieps. Deze brief is opgesteld door het bestuur en ondertekend door de voorzitter. Alle overige bepalingen worden genoemd in de brief. Als GTV Zwieps hebben we als doel om vreugde in de sport te beleven. Wij hopen daarom ten zeerste dat iedereen zich zal inzetten dit protocol zo min mogelijk nodig te laten zijn. Pesten gaat hoe dan ook ten koste van het plezier en de vreugde binnen onze vereniging.

Gedurende het gehele proces staat het belang van diegene die gepest is voorop. Er zal intensief contact blijven met zowel de ouders/verzorgers als het lid dat gepest is.